ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฉันสนใจ

ทำวันนี้ให้ดีกว่า ปูทางสู่วันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง ริเริ่มสร้างรากฐานการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดิจิตัล พัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ สร้างสรรค์ตัวช่วยทางด้านไอทีที่จะทำให้เราเชื่อมต่อกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์สะดวกขึ้น และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเชื่อมต่อเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

ไม่มีอะไรบอกตัวตนของแบรนด์ได้ดีไปกว่าสินค้า สินค้าอิเกียสะท้อนแนวคิด 'ดีไซน์ที่ใส่ใจทุกแง่มุม' เราออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยความใส่ใจ ทั้งเรื่องรูปทรง ฟังก์ชั่น ความยั่งยืน คุณภาพ รวมถึงราคาจำหน่ายที่ย่อมเยา การสื่อสารทุกอย่างของเรา ไม่ว่าสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน ต้องเป็นไปอย่างชัดเจนและซื่อตรง ทั้งเมื่อสื่อสารกันแบบตัวต่อตัวและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

คุณคอยดูแลให้การทำงานในทุกภาคส่วนของอิเกียเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ชี้นำความต้องการและการพัฒนาทักษะของเพื่อนร่วมงาน โครงการต่างๆ และการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในโลกของอิเกีย เพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณ ปลอดภัย และเพื่อให้เพื่อนร่วมงานทุกคนได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงกัน

คุณรับหน้าที่วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการทำงาน และค้นหาข้อเท็จจริงจากสถิติและตัวเลข สร้างมาตรฐานการทำบัญชีและดูแลให้การทำงานในส่วนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการทำงานให้ปรับเปลี่ยนตามกฎเกณฑ์ด้านภาษี กฎหมายระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างเหมาะสม คอยกำกับดูแลให้การทำงานถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของเรา

คุณทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตในโรงงานผลิตสินค้า เพื่อหาวิธีการทำงานที่ดี สะดวก และประหยัดทรัพยากรยิ่งขึ้น คอยจัดส่งสินค้าหลายล้านรายการจากที่หนึ่งไปยังปลายทางอยู่ทุกๆ วัน ทำให้ลูกค้าของเราสามารถมาเลือกซื้อสินค้าที่สโตร์อิเกียกลับไปประกอบใช้ที่บ้านได้ในวันเดียวกัน

ก่อนที่เราจะ 'สรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆ วันให้แก่คนทั่วไป' ได้ เราต้องรู้เสียก่อนว่า ความต้องการของคนทั่วไปเป็นอย่างไร การเป็นผู้ฟังที่ดีย่อมทำให้เราสามารถวางกลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทานของอิเกีย และนำไปสู่การพลิกโฉมหน้าธุรกิจของเราและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

คอยสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มาเยี่ยมชมสโตร์ ทำให้ประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าที่อิเกียของพวกเขาเป็นไปอย่างสนุก สะดวก น่าประทับใจ ให้แรงบันดาลใจ และตอบโจทย์ที่พวกเขาต้องการได้ หน้าที่ของคุณก็คือคอยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมสโตร์ เพื่อช่วยสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าในทุกๆ วันให้แก่พวกเขา

แผนกบริหารจัดการทั่วไปและส่วนงานสนับสนุน

คุณพร้อมสำหรับทุกอย่าง เป็นคนมีระเบียบและใส่ใจรายละเอียด คุณคอยอำนวยความสะดวกให้เพื่อนร่วมงานทำงานของพวกเขาได้ดีและรวดเร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดและเหตุขัดข้องต่างๆ ในการทำงานของทุกคนให้น้อยลง คุณคอยเป็นแม่งานต่างๆ จัดทำรายชื่อแขกที่จะมาร่วมงาน เป็นนักจัดการตัวยงที่มุ่งมั่นจะทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ ออฟฟิศ หรือองค์กรของเราในภาพรวมทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกวัน

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลลูกค้า

งานของคุณมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน คุณคอยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าจากข้อมูลจำนวนมากที่เราเก็บรวบรวมไว้ ทั้งวิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อที่เพื่อนร่วมงานในส่วนงานอื่นๆ จะสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจต่างๆ ได้ ให้พวกเขารู้ว่าสินค้าใดกำลังจะกลายเป็นกระแส ตั้งแต่ตอนที่กระแสนั้นยังไม่มาเสียด้วยซ้ำ พัฒนาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าและรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านของพวกเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและวิเคราะห์มาได้ให้กลายเป็นแนวทางสู่การสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกพัฒนาธุรกิจ

คุณชอบมองหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะพัฒนาการทำงานในทุกภาคส่วนของอิเกีย และทำให้อิเกียเป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปจะเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น คุณชอบริเริ่มทำงานใหม่ๆ ชอบมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ชอบติดต่อกับลูกค้า และร่วมอยู่ในกระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่แบรนด์ของเรา สรุปง่ายๆ ว่า คุณชอบที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเอง

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

คุณเขากับคนอื่นได้ดี คุณมีหน้าที่คอยคาดการณ์ว่า ลูกค้าต้องการหรืออยากได้อะไรเวลาที่พวกเขาติดต่อสื่อสารกับเรา ไม่ว่าการติดต่อในสโตร์ ทางโทรศัพท์ ผ่านเว็บไซต์ หรือการติดต่อจากที่บ้านของพวกเขาเอง คุณคอยแนะนำบริการ รวบรวมผลตอบรับจากลูกค้า และแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิเกียและลูกค้าของเรา เมื่อมีคุณอยู่ ทุกครั้งที่ลูกค้าติดต่อกับเรา พวกเขาก็จะรู้สึกเหมือนมีเพื่อน เอาล่ะ พร้อมจะคอยเป็นเพื่อนให้ลูกค้าหรือยัง

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกออกแบบและพัฒนาสินค้า

คุณรับหน้าที่พัฒนาสินค้าที่จะช่วยให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้น คอยแนะแนวทางและนำทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนงานดีไซน์ให้กลายเป็นสินค้าซึ่งใช้งานได้จริง จำหน่ายได้ในราคาย่อมเยา และส่งตรงจากโรงงานผลิตของเราสู่ลูกค้า หลักในการออกแบบและพัฒนาสินค้าของคุณ คือ หลักการออกแบบที่ใส่ใจทุกแง่มุม ซึ่งอิเกียยึดเป็นหลักในการสรรค์สร้างสินค้าให้มีดีไซน์สวยงาม มากประโยชน์ใช้สอย คุณภาพดี ราคาย่อมเยา และมีความยั่งยืน

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกอีคอมเมิร์ซ

คุณเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิตัล รับหน้าที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้า คุณสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนด้วยสินค้าอิเกีย ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากที่ใดก็ตาม บนรถประจำทาง ระหว่างรออะไรสักอย่าง ในสโตร์อิเกีย บนโซฟาที่บ้าน หรือแม้แต่ในอ่างอาบน้ำของพวกเขาเอง

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกวิศวกรรมและเทคโนโลยี

หน้าที่ของคุณนั้นสำคัญมาก เพราะเราจะพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตได้ก็ด้วยนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่คุณคิดค้นขึ้น คุณชอบการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาให้การทำงานทุกอย่างง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังต้องคอยทำให้แน่ใจว่า สินค้าของเรานั้นตรงตามมาตรฐาน ทั้งในเรื่องคุณภาพ ดีไซน์ ฟังก์ชั่นใช้สอย ราคา และความยั่งยืน

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกการขยายธุรกิจ

คุณช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของเรา มองหาลู่ทางใหม่ และผลักดันธุรกิจให้ไปได้ถึงขอบเขตที่เราไม่เคยเข้าไปทำธุรกิจกันมาก่อน คุณชอบวิเคราะห์ตลาด ทั้งตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดใหม่ของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานของเราเป็นไปอย่างดีที่สุด คุณเป็นผู้นำในการทำให้ผู้คนทั่วไปจำนวนมากจากทั่วโลกมีโอกาสได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าของเรา ก็เหมือนที่ Ingvar Kamprad เคยกล่าวไว้นั่นแหละว่า ‘ยังมีอีกหลายงานที่ต้องสานต่อ เพื่ออนาคตอันรุ่งโรจน์ของเรา!’

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกสำรวจ ร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม

คุณเป็นคนสงสัยใคร่รู้ อยากปูทางสร้างอนาคตที่ดี และมุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา รวมถึงการแก้ปัญหาใหญ่ของทั้งผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม คุณทำงานทั้งในและนอกโลกอิเกีย เพื่อนำไอเดีย เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนในทีมมารวมกัน เพื่อสรรค์สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ธุรกิจ และสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้คนทั่วๆ ไป

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกอาหารและร้านอาหาร

คุณอยากสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยรสชาติความอร่อยของอาหารสวีเดนสไตล์โมเดิร์น คุณทราบดีว่า อาหารเป็นส่วนสำคัญในการสรรค์สร้างชีวิตที่ดีกว่าของคนทั่วไปในทุกๆ วัน ไม่ว่าอาหารที่เสิร์ฟในสโตร์อิเกีย อาหารที่ทำงาน หรือที่บ้านของพวกเขา คุณอาจรับหน้าที่ทำอาหาร จัดหาสินค้าอาหาร พัฒนาโปรโมชั่นอาหาร หรือคอยบริการอาหารแก่ลูกค้า ทุกหน้าที่ที่กล่าวมาล้วนอาศัยความหลงใหลในอาหารเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกการเงิน บัญชี และภาษี

คุณเป็นทั้งนักวิเคราะห์และนักวางกลยุทธ์ คุณค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งแฝงอยู่ในข้อมูลตัวเลขเพื่อวางแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา คอยดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คอยดูแลให้กระบวนการทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ เมื่อภารกิจนั้นเสร็จสมบูรณ์ หน้าที่ต่อไปของคุณก็คือจัดทำข้อมูลด้านการเงินให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกความปลอดภัยและสุขภาพ

คุณใส่ใจคนอื่นและคอยทำให้แน่ใจว่า ทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของคุณจะเดินทางจากสโตร์หรือที่ทำงานกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพทุกวัน แรงขับเคลื่อนในการทำงานของคุณอยู่ที่การคอยหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยให้แก่เพื่อนร่วมงานทุกคน กันไว้ดีกว่าแก้คือแนวทางการทำงานของคุณ! คุณและเพื่อนร่วมงานในแผนกรับหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะแน่นอนว่า ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่อิเกียให้ความสำคัญมากที่สุดเสมอ

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกออกแบบภายในและตกแต่งเชิงพาณิชย์

คุณทำให้สินค้าของเราดูมีชีวิตชีวา ทั้งสินค้าที่อยู่ในสโตร์และในแคตตาล็อก ทั้งผ่านเว็บไซต์และช่องทางใดก็ตามของเรา คุณเปลี่ยนสีสัน พื้นผิว และการจัดวางสินค้า ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเรากลายเป็นคำตอบที่ตรงใจลูกค้า สร้างความตื่นเต้นในการใช้งาน และทำให้คนที่มาเยี่ยมชมสโตร์รู้สึกว่า สินค้าของเราตอบโจทย์ที่พวกเขาต้องการ ฟังก์ชั่น ดีไซน์ และการนำเสนอสินค้าของคุณจะสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้คนทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันในบ้านได้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกไอทีและดิจิตัล

คุณช่วยให้อิเกียเป็นแบรนด์ที่ทันต่อยุคสมัยและนำนวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม คุณช่วยให้ผู้คนทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันในบ้านได้สะดวกขึ้น เช่นเดียวกับที่คอยสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่น่าประทับใจและสะดวกสบายแก่พวกเขา คุณยังคอยช่วยให้อิเกียเป็นสถานที่ทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน หน้าที่ของคุณนั้นสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของอิเกียในปัจจุบัน

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ

คุณไม่กลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่ไม่คุ้นเคย คุณเป็นนักสำรวจตัวยง คุณรู้ว่างานจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน คุณจะภูมิใจก็ต่อเมื่อได้เห็นเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาตนเองและเติบโตในหน้าที่การงาน คุณส่งเสริมให้ทุกคนกล้าที่จะทดลอง ทดสอบ และลงมือทำ รวมถึงสร้างข้อผิดพลาดบ้างบางที เพราะตราบใดที่พวกเขายังเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นได้ ก็ยังถือว่าเขาจะได้พัฒนาตนเองต่อไป

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คุณคอยดูแลให้การปฏิบัติงานของเราเป็นไปตามที่วางแผนไว้และเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมการทำงานในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คอยดูแลให้การดำเนินงานของเราถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายนานาชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและบริษัทของเราเองด้วย การทำงานของคุณจะช่วยให้เรารักษาตำแหน่งที่มั่นคงในฐานะบริษัทที่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด คุณซื่อสัตย์ เถรตรง มีความสามารถมาก ทั้งยังใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างดี

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การขนส่งสินค้าเป็นงานในความรับผิดชอบของคุณ คุณมุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคและความ้ทาทายต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สโตร์อิเกียที่มีอยู่ทั่วโลกจะมีสินค้ามากพอสำหรับจัดจำหน่ายให้ลูกค้าในแต่ละวัน โดยรักษาคุณภาพสินค้านั้นให้ดีและคงราคาให้ย่อมเยาอย่างที่คนทั่วไปซื้อหาได้ ตำแหน่งงานของคุณในบางประเทศจะมีความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ซึ่งก็ต้องรวดเร็วฉับไว ไม่แพ้การจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่มาซื้อในสโตร์

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกสื่อสารและการตลาด

คุณเป็นกระบอกเสียงของอิเกียในทุกช่องทางที่อิเกียติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าเป็นการสื่อสารด้วยภาพหรือข้อความ ภารกิจของคุณ คือ การสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ของเรา และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าในสินค้าหรือบริการที่เราเสนอให้ คอยแจ้งข่าวสาร ติดต่อ และประสานงานกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจค้าปลีกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกนวัตกรรมและวัสดุ

คุณชอบมองต่างมุม สนใจเรื่องเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ๆ คุณจะรับหน้าที่พัฒนาและสร้างมาตรฐานซึ่งจะกำหนดว่า สินค้าอิเกียในอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้จะมีลักษณะอย่างไร จะมีความยั่งยืน สวยงาม ใช้งานดี ดีต่อสุขภาพ และปลอดภัยตามที่เราต้องการให้เป็นหรือไม่ งานของคุณคือการทำให้แน่ใจว่า สินค้าของเราจะช่วยให้ลูกค้าอิเกียมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณคอยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของอิเกียผ่านการทำงานกับผู้คนที่ทำงานให้อิเกียอีกต่อหนึ่ง คุณยึดค่านิยมหลักของอิเกียและแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา คุณเชื่อว่า ประสบการณ์และภูมิหลังที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละคน เมื่อมารวมเข้าด้วยกันก็จะทำให้แบรนด์อิเกียยิ่งแข็งแกร่งและมั่นคง คุณทุ่มเทเพื่อพาคนเก่งๆ มาร่วมงานกับเรา สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที่โดยที่ยังร่วมพัฒนาธุรกิจของเราไปพร้อมกันได้ หลักๆ ก็คือคุณเชื่อในความสามารถที่จะพัฒนาตนของทุกคนนั่นเอง

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกผลิตสินค้า

งานของคุณคือการลงมือทำจริง คุณรู้ดีว่างานนี้มาพร้อมความรับผิดชอบใหญ่หลวง เพราะสินค้าที่คุณผลิตในวันนี้ ที่สุดแล้วลูกค้าก็จะต้องนำไปใช้จริง ออฟฟิศของคุณก็คือโรงงานผลิตสินค้า คุณให้ความสนใจกับเทคโนโลยี เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนดีไซน์ที่สวยงามให้กลายเป็นสินค้าจริงได้ สินค้าที่ดีสำหรับคุณ ต้องดีทั้งเรื่องคุณภาพและราคา

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกบริการจัดการโครงการ

เวลาโครงการใหม่เข้ามา หลายคนก็มองไม่ออกหรอกว่า จะทำงานใหญ่นั้นให้ลุล่วงไปได้อย่างไร ก็มีคุณนี่แหละที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางให้ทุกคน คุณทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนและแผนกงาน เช่นเดียวกับที่ติดต่อประสานงานพันธมิตรทางธุรกิจของเราอยู่ตลอด เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นทำหน้าที่ของตนได้อย่างดีที่สุด คอยควบคุมให้งานต่างๆ เป็นไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณที่วางไว้ ทักษะด้านการวางแผนของคุณไม่เป็นรองใคร ทักษะการจัดสรรและควบคุมงบประมาณเองก็ดีเยี่ยม

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกบริหารจัดการอาคารสถานที่

คุณเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการอาคารสถานที่ของเราให้ปลอดภัย มีคุณลักษณะตรงตามที่ข้อกฎหมายกำหนดไว้ มีความยั่งยืน และจัดหานวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในอาคารสถานที่ทั้งหมดของเราอย่างเหมาะสม คุณเป็นทั้งคนควบคุมการก่อสร้าง รักษาดูแล และทำให้แน่ใจว่า อาคารสถานที่ทั้งหมดของเรา ตั้งแต่โรงงานจนถึงสโตร์ทุกแห่งจะให้บริการผู้คนทั่วไปได้อย่างดี ความภาคภูมิใจของคุณอยู่ที่การได้เห็นว่า ระบบสาธารณูปโภคและทุกอย่างในอาคารสถานที่ของเราทำงานได้อย่างไม่มีติดขัด และการได้เป็นคนที่เพื่อนร่วมงานไว้วางใจให้ดูแลจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารและสถานที่ให้

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกจัดหาและจัดซื้อ

คุณเป็นนักเจรจาตัวจริง คุณค้นหาซัพพลายเออร์ที่ใช้ทั้งในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า ไปจนถึงหมึกสำหรับพิมพ์เอกสารในบริษัท การทำงานของคุณทำให้ซัพพลายเออร์สามารถจัดหาของให้เราได้ในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่มีการย่อหย่อนเรื่องความปลอดภัยและความยั่งยืนโดยเด็ดขาด หน้าที่สำคัญที่สุดของคุณก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเอื้อประโยช์ให้กันระหว่างอิเกียและซัพพลายเออร์ของเราในระยะยาว

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนธุรกิจ

คุณภาพต้องได้มาตรฐาน สร้างของเสียให้น้อยที่สุด ประหยัดเวลาและต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากร ทั้งหมดนี้คือหลักการที่คุณยึดมั่น คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเราโดยไม่บั่นทอนคุณภาพของสินค้า ไม่ว่าในเรื่องดีไซน์ ฟังก์ชั่น หรือไปทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น กระบวนการทำงานของคุณอาศัยการสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการจัดการกับความท้าทายต่างๆ เพื่อให้เราใช้ต้นทุนทั้งหมดไปได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกอสังหาริมทรัพย์และการเช่าทรัพย์

คุณคอยจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของอิเกียในประเทศต่างๆ ทั้งการเช่า ให้เช่า ซื้อ และบริหารจัดการ ทุกอย่างล้วนเป็นหน้าที่คุณ สโตร์อิเกียแบบตั้งเดี่ยว ศูนย์การค้าทั้งศูนย์การค้า จุดนัดพบ ที่ทำงาน และสถานที่อื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเราอยู่ในความดูแลของคุณทั้งหมด คุณทราบดีว่า เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในธุรกิจค้าปลีก ความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมต้องส่งผลต่อความต้องการและโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เรารักษาทำเลที่ตั้งที่ใกล้ชิดลูกค้าเอาไว้ได้

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ข้อมูลและคำเตือนที่ได้จากคุณจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของอิเกียเติบโตไปได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ การทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง รักษาความปลอดภัยของข้อมูล งานกำกับดูแล งานด้านการปฏิบัติการณ์เชิงธุรกิจ สุขภาพ และความปลอดภัยของคุณช่วยสร้างความแข็งแกร่งและปกป้องแบรนด์ของเรา การที่คุณคอยกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และทำให้ทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ มากขึ้น เท่ากับว่าคุณได้ปกป้องทรัพย์สินของบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มาเยี่ยมชมสโตร์ของเราไว้ในทุกๆ วัน

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกพาณิชย์และฝ่ายขาย

คุณทำงานอยู่ในจุดที่ลูกค้ามาเลือกดูสินค้าของเรา ไม่ว่าในสโตร์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แคตตาล็อก หรือสื่อใดก็ตามที่เราใช้ คอยเก็บรวบรวมข้อมูลของตลาดและลูกค้ามาใช้พัฒนาสินค้าต่อไป สร้างสรรค์และนำเครื่องมือที่ช่วยในการขายมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าของเราและลูกค้า หรืออาจกล่าวได้ว่าคุณเป็นนักธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นนักขาย

ค้นหาตำแหน่งงาน

แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม คอยคิดหาวิธีทำให้สินค้าอิเกียกลายเป็นสินค้าหมุนเวียนที่ใช้ทั้งวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด คิดหาวิธียกระดับคุณภาพชีวิตคนมากมายที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์สินค้าของเรา และคิดหาวิธีที่จะทำให้การดำเนินกิจการของเราส่งผลประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ ความคิดคุณวนเวียนอยู่ก็แต่กับเรื่องพวกนี้ และก็เรื่องพวกนี้แหละที่ทำให้คุณมีกำลังใจทำงานในแต่ละวัน

ค้นหาตำแหน่งงาน