ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

顾客关系部年轻继任者

กว่างโจว, Guangdong Sheng แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เต็มเวลา
Full Time

คำอธิบายลักษณะงาน

你是谁

• 你对顾客充满热情。
• 个人价值观与宜家价值观相契和。
• 你喜欢在快节奏和不断求新的零售环境中工作。

你与我们相处的一天

• 以高效、专业和友好的方式来接待与问候顾客。
• 确保我所在的部门/工作区域既能为顾客提供高效的服务,又能为商场节约成本。
• 高效且真诚地处理顾客的投诉。

我们团队的使命

• 我们团队在多渠道的零售环境中,致力于与新增的和现有的顾客建立并保持长久的关系。