ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

BNOM Mananger

เฉิงตู, Sichuan Sheng - ดูงานในสถานที่นี้ แผนกวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลลูกค้า เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE

成都 MMA 业务调控与营运部经理(项目)

YOUR RESPONSIBILITIES

PURPOSE OF FUNCTION

To navigate the growth of IKEA and steer the business towards sustained long term profitability by:

• Being driven by the IKEA Business Idea, culture and values, with a focus on sustainable profitability.

• Being a pro-active trustworthy partner taking a multi-dimensional view in becoming the leader in life at home.

• Identifying and evaluating business opportunities to enable IKEA Organizations to make optimum decisions.

• Initiating and supporting the development of new ways of working, with focus on simplicity.

• Providing relevant and user friendly business information standardized for all IKEA Organizations.

PURPOSE OF THE JOB

I use my knowledge of IKEA and our local market to work together with the management group and my team, in an inspiring, supportive and challenging way. I do this to steer the store towards growth, optimal performance and sustained long term profitability, in line with the IKEA objectives and values. I always take a multi-dimensional view, considering customer, commercial, people, financial and operational perspectives.PREVIOUS EXPERIENCE AND SKILLS

*Previous management experience in a financial/commercial role with proven analytical and numerical skills.

*Understand the profit and loss and how to affect its result through actions.

*Experience of setting and implementing action.plans, setting budgets, provide clear direction and following up goals.

*Ability to quickly develop knowledge of the local market and business conditions and take commercial decisions based on this information.