ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Furniture Quality and Recovery Leader

บอลทิมอร์, รัฐแมริแลนด์ แผนกควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนธุรกิจ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHY WE WILL LOVE YOU

• 3 years leadership experience • Associate’s Degree preferred

WHAT YOU'LL BE DOING DAY TO DAY

• Contributes to preventing unnecessary costs related to our products and improving the customer’s quality perception • Works with quality claims as they are received • Oversees the overall building and maintenance routines for all furniture in the store • Decides when and how to recover products, while considering the sustainability impact • Partners with all coworkers to ensure everyone understands and contributes to the recovery process by focusing on prevention, revenue, sustainability, and quality • Works with the returns department to confirm items as they are returned and determine the best method to uphold the overall quality of the product • Identifies and develops potential growth and improvements for efficient ways of working through cooperation within the store

TOGETHER AS A TEAM

In our team we make a virtue to cut waste and keep the quality while saving time and money. You could say that we increase operational excellence without sacrificing what IKEA customers want: a wide range of well-designed, functional home furnishing products at low prices. It’s a collaborative process of continuous improvement and an ongoing challenge to make the most of every single thing.