ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Local Marketing Analyst 市场调研员

อู่ฮั่น, Hubei Sheng - ดูงานในสถานที่นี้ แผนกวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลลูกค้า เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

'- Able to think strategically and formulate research and distribution plan for the city
and PMAs.
- Able to communicate with management teams.
- Able to lead vendors (research and distribution) in a high drive role.
- Have effective written and verbal communication skills in English and Chinese.
- A strong understanding of IKEA Marketing.
- Very good understanding about statistics, research method and data analysis
- Good background could be either behaviour science (psychology, sociology, anthropology) OR economic/finance with an interest in consumer behaviour.

A DAY IN YOUR LIFE WITH US

Manage and improve the catalogue distribution at local market to secure the best result.
(achieving KPI and smooth vendor cooperation)
- Develop clear distribution plan based on China distribution strategy & plan.
- Work together with and drive local vendors to improve distribution quality.

Drive the local market research plan based on local needs, and secure the research plan implementation in a professional way.
- Collect the needs for market (PMA, consumers, and customers) understanding and formulate the local research plan based on thinking how to support the brand establish and commercial priorities.
- Work together with research vendors and secure the research quality.
- Give relevant input and prepare highlights on local research.

TOGETHER AS A TEAM

Our team is the voice of IKEA. We use words, pictures and videos to tell the story about IKEA, to build our brand and inspire people with our offer.