ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Retail Cashier and Customer Service (20-34 hours)

เบอร์แบงก์, รัฐแคลิฟอร์เนีย แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHY WE WILL LOVE YOU

• 1 year sales or customer service experience preferred • High School Diploma or equivalent

WHAT YOU'LL BE DOING DAY TO DAY

• Build loyalty by ensuring customers have a positive final touchpoint during the IKEA shopping experience • Provides an efficient and accurate checkout experience in various areas of the store • Offers additional products and services such as home delivery, credit card, and IKEA Family card • Resolves customer concerns independently to meet their unique needs and expectations • Provides friendly, safe, and efficient car loading and unloading services

TOGETHER AS A TEAM

At IKEA it’s all about our customers, and in Customer Relations we build and retain long-lasting relationships with new and existing customers in a multichannel retail environment. We’re a diverse team that work together to ensure a positive and joyful experience for all IKEA visitors and customers: we set up services, gather feedback and make things right! Our modus operandi is to connect to people by listening to their personal needs and to create genuine interactions. We’re a bunch of people who are truly passionate about people!