ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Retail Furniture Assembly Technician - 20-34 Hours

Portland, United States - ดูงานในสถานท แผนกควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนธุรกิจ เต็มเวลา
สมัครงาน

คำอธิบายลักษณะงาน

Why we will love you

You care about making a positive impact in the world. You understand greatness requires thinking differently. An inclusive and accepting work environment is important to you.

A job at IKEA is so much more than home furnishings. Together, we work to make a better everyday life for the many. It's the perfect fit if you want to contribute, grow, and share your uniqueness. Join our team and start a better life for yourself.

What you'll be doing day to day

Contributing to the recovery and quality of furniture and displays in the retail store. Giving products a second chance while keeping the financial result, customer experience and sustainability in mind.
• Performing maintenance checks on displays for quality, appearance, function, and safety.
• Building furniture for displays and ensuring it is accurately presented.
• Partnering with returns team on all damaged products and determining the best way to repurpose returned products.
• Setting relevant prices, on As-Is products, that are attractive to customers, yet still generate the best results for the store.
• Considering the sustainability impact when deciding when and how to recover products.

Apply now!

JOB TYPE – Permanent, Part Time
BENEFITS ELIGIBLE? Yes
HOURS – 20-34 Hours/Week; Weekend Availability

The pay range for this role is $17.54 - $22.54.

Whether you're part time or full time, we offer competitive benefits and perks, such as medical and Rx*, dental, vison, 401k, meal deal, store discount, autism coverage, parental leave, pet insurance, education assistance and more.

QUALIFICATIONS

1 year of experience working in a customer-oriented business.
Experience building, repurposing, and reassembling furniture preferred
สมัครงาน