ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Colaborador de COM&IN - Design de Interiores - 40h

Almancil, Distrito de Faro - ดูงานในสถานที่นี้ แผนกออกแบบภายในและตกแต่งเชิงพาณิชย์ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

Who you are

• You have an education in interior design or architecture.
• Creative thinking supported by commercial visual competence and a keen eye for aesthetics.
• Actively seeking improved methods of working in a simple, lean and cost-efficient way.
• A practical hands-on approach to your tasks.

A day in your life with us

• Contributing to positioning the IKEA store as the first choice for home furnishing in your local market.
• Applying your home furnishing knowledge to ensure up-to-date room settings and other store media that exceed our visitors’ expectations.
• Stimulating and increasing the interest for home furnishing through constantly showing new and inspiring solutions that motivate people to visit the IKEA store frequently.
• Reflecting the IKEA Brand identity by creating visual impact in all commercial, sales support and co-worker areas.

Together as a team

Where others see home furnishing products, we see smart solutions to create a better everyday life. With a great deal of passion, imagination and brainstorming we turn colours, textiles and furniture into inspiring environments that excite, engage and convince IKEA visitors that they can do it too!

At IKEA / Ingka Group we believe everyone deserves to feel welcomed, respected, supported and valued, regardless of any identity dimension or life circumstances. We are committed to create a diverse work environment where everyone feels included and has access to the same opportunities. We want to reflect the society we live in and do not tolerate discrimination. It is based in these values that we work daily, because we believe diversity is the key to our success and inclusion is everyone’s responsibility.