ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Logistic Co-Worker BARI

Bari, แคว้นปูลยา แผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พาร์ทไทม์

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

• You are a specialist knowledge of retail space management. • Ability to act as a trainer and coach. • A common-sense approach to objective decision-making based on a clear analysis of the information available. • Strong analytical and advanced computer skills. • Proven ability to work on a tactical and operational level, and get things done. • Ability to establish and maintain relationships based on trust.

YOUR RESPONSIBILITIES

• focusing on order parameters, product ordering and availability checks, and coaching other co-workers to secure the correct use of ordering procedures so that sufficient stock is available to meet customer needs. • Securing and maintaining the availability of products and taking actions together with your commercial team colleagues to minimise the impact of availability issues on our customers. • Supporting actions in the store commercial team to ensure a smooth selling-off of products, a timely start to sales of new products and the implementation of sales plans, such as promotions, to increase turnover. • Working with your manager to address any adjustment needs to the sales department. • Maximising the efficiency of the goods flow by ensuring the operational forecasting in the store is in line with order parameters and available sales space capacities.

TOGETHER AS A TEAM