ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

IT Technician

Carugate, Lombardia แผนกวิศวกรรมและเทคโนโลยี พาร์ทไทม์

คำอธิบายลักษณะงาน

WHAT YOU'LL NEED TO HAVE

• Ottima conoscenza di sistemi operativi Windows 7 /10 (Client / Server); • Conoscenza di reti locali (Firewall, Switch, Router, Cablaggi strutturati); • Nozioni su Cloud Computing / MSOffice 365; • Forte orientamento all’obiettivo, capacità di problem solving e di analisi; • Capacità di lavorare sotto pressione e di gestire situazioni stressanti; • Curiosità e proattività nel ricercare nuove soluzioni; • Buone capacità di networking, relazionali e di comunicazione; • Disponibilità a viaggiare per attività su altre sedi IKEA; • Buona capacità di lavorare in modo indipendente, sia di lavorare in squadra e di comprendere le priorità del business; • Padronanza scritta e orale della lingua Inglese.

WHAT YOU'LL BE DOING DAY TO DAY

Rispondendo direttamente al Team Leader, all’interno del negozio fornirai supporto: • Nella gestione e risoluzione degli incidenti Hardware e Software (principalmente onsite), in particolar modo nell’area Client e Server; • Nell’installazione e configurazione di apparati IT (PC, stampanti, smartphone, tablet, ecc…), occupandoti, altresì, di problemi di rete e connettività; • Attivandoti proattivamente nella manutenzione dei dispositivi e delle infrastrutture IT del negozio garantendone un’efficiente operatività, in accordo con gli standard IT di IKEA; • Implementando nel negozio i progetti provenienti da IKEA Global e dalla sede centrale in Italia; • Curando i rapporti di collaborazione con le aziende esterne che provvederanno a svolgere alcune attività nel negozio (ad es. cablaggi complessi, ecc.); • Contribuendo, quando richiesto, al processo di budget IT per il negozio.

OUR TEAM WITHIN IKEA

Abbiamo l’obiettivo di fornire un supporto IT in loco professionale con un elevato livello di servizio a diverse unità IKEA, come definito dal Service Level Agreement. Siamo responsabili di assicurare il supporto ai sistemi IKEA e assicurare di mantenere aggiornate le infrastrutture IT mantenendo il passo con i progressi tecnologici.