ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Safety & Security responsible

Černý Most, Hlavní město Praha แผนกความปลอดภัยและสุขภาพ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

• You are able to work independently and to make your own decisions. • To have excellent communication skills and leading skills. • Ability to lead trainings and workshops for different type of audience. • Time flexibility - be prepare for unexpected emergency duties. • To have general overview of local legal requirements. • Native Czech speaker, English active written and spoken (daily use). • Completed minimum secondary school, driving license, group B (active driver). • To have experience in safety and security area (from retail environment is advantage).

YOUR RESPONSIBILITIES

• Responsibility for fulfilling and following safety and security standards for our customers and co-workers within IKEA Safety & Security manual and local legal requirement (We do not need any certificate or qualified person / all activities are covered by external supplier.) • Leading regular Safety & Security trainings and meetings for all co-workers. • Regular reporting to Store management and Country Safety & Security Manager • Responsibility for of external security services. • To be a contact person for local authorities. • Responsibility for safety & security systems (CCTV, fire alarm, intrusion alarm, emergency radio) • Handling insurance cases related to the operation. • Maintenance of pool-car park.