ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

EHS工程师

Dalian, Liaoning Sheng - ดูงานในสถานที่นี้ แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

Company description

IKEA Industry is the world’s largest producer of wooden furniture and is an integrated part of the Inter IKEA Group. IKEA Industry has 42 production units in 10 countries with around 19,000 co-workers. Every year we produce more than 100 million pieces of furniture for IKEA customers.

IKEA Industry Dalian is belonged in IKEA Industry group and located in Dalian Development Area of China. It is the first environmental company in China. The factory site of IKEA Industry Dalian covers 37000 square meters, having 600 co-workers until now. It started to manufacture officially on 16th November, 2006, mainly in a serial of classic POANG, ROCKING chairs etc in the early period. Now, it started to have more new products like
Baby POANG, PELLO,FROSTA and Mirror etc.


Job description
 1. 协助完成政府的审核、检查、以及后期相关工作。
 2. 协助完成各项安全报告、制度的更新。
 3. 负责环保以及化学品评估的相关工作。
 4. 负责职业卫生的相关工作。
 5. 协助完成事故处理、调查等工作。
 6. 负责文件更新、整理。
 7. 协助化学品相关的工作。


Qualification
 1. 英语专业、环境工程专业、安全工程专业优先考虑。
 2. 可以接受应届毕业生,有制造业工作背景优先考虑。
 3. 具有较高的安全意识和认真的工作态度。
 4. 熟练操作计算机,并能够使用MS Office。
 5. 具备良好的跨部门沟通能力和团队合作能力。
 6. 英文可沟通。