ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Loss Prevention and Safety Associate 34-40 hrs wk

Emeryville, รัฐแคลิฟอร์เนีย - ดูงานในสถานที่นี้ แผนกบริหารความเสี่ยงและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

Why we will love you

• 1 year work experience
• Retail experience in safety, security, or loss prevention preferred
• High School Diploma or equivalent

What you'll be doing day to day

• Ensures the safety and security of the people and property per local regulations
• Completes safety, security, and compliance audits and trainings
• Maintains critical safety equipment such as alarms, radios, and security systems
• Reports and follows up on incidents that occur
• Responds to and coordinates emergency situations in work areas such as burglar alarms, fire alarms, active shooter and other emergency events

Together as a Team

You could think that we have supernatural powers, but the truth is that our team is really great at putting our insights together to detect potential risks early on. We’re a diverse group of people who work together to protect and strengthen the IKEA brand through our laser focus on risk management, data protection, compliance, business operations, health and safety. Thanks to us our assets, co-workers, visitors and customers can feel safe. At least we think that’s pretty cool!

Apply now!

Job Type Full-time
Benefits Eligible Yes
Hours 20-34 hrs week, weekend availability is required

Starting rates range from $19.80 to $28.30 and will be based on relevant work experience.