ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Elektro-koordinátor so zameraním na energetiku

Malacky, Slovakia (Slovak Republic) - ดูงานในสถานท แผนกวิศวกรรมและเทคโนโลยี เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

Company description

IKEA Industry, part of Inter IKEA Group, is the world’s largest producer of wooden furniture and is an integrated part of the IKEA value chain. IKEA Industry has 41 production units in 10 countries with about 18,500 co-workers. Every year, IKEA Industry produces more than 100 million pieces of furniture for IKEA customers.

IKEA Industry Manufacturing Area Boards is responsible for production of innovative and sustainable wood-based boards and panels, the majority going into the IKEA supply chain for furniture production. The product range includes standard particle boards, thin HDF for hollow furniture constructions, lightweight boards as well as surface covered particle boards (e.g. melamine faced boards). Division Boards has 5 units in Poland, Russia, Slovakia and Sweden.


Job description

Pracovná pozícia zahrńa aktivity ako riadenie projektov na  úspory energií,  projekty zelených energií a fotovoltalika, účasť na investičných projektoch za elektro časť. Elektro-koordinátor bude zastupovať náš závod na Energy fórach v rámci skupiny IKEA Industry a spolu s kolegami z iných závodov budú vypracovávať plány šetrenia a využiteľnosti energií vo výrobných závodoch.

Okrem projektových aktivít pracovná pozícia zahŕňa reporting a sledovanie energií v závode, zodpovednosť a vedenie agendy ohľadom vyhradených technických zariadení v oblasti elektro, koordináciu elektrotechnikov a PLC programátora (cca 4 kolegovia). 

V oblasti údržby sa úspešný kandidát alebo kandidátka bude podielať na príprave plánov údržby, riadení odstávok a komunikáciu s externými dodávateľmi v oblasti elektro.

Pracovná pozícia je otvorená v závode IKEA Industry Malacky Boards, kde sa pomocou najmodernejšej technológie vyrábajú doskové materiály.

Náš nový kolega alebo kolegyňa bude patriť na oddelenie údržby, reportovať bude manažérovi oddelenia údržby a bude riadiť malý tím elektroúdržbárov.


Qualification

• Stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru

• Anglický jazyk na úrovni B2 - C1, slovenský jazyk C1

 

• Pracovné skúsenosti v priemyselnom závode min. 4 roky
na podobnej pozícii
• Skúsenosti s riadením tímu min. 2 roky
• Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického alebo elektrotechnického smeru ( § 22, 23, 24)
• Organizačné schopnosti
• Znalosť projektového manažmentu výhodou


More Information

Pozícia je otvorená pre závod IKEA Industry Malacky Boards v Malackách. Mzda je závislá od skúseností a vedomostí finálneho kandidáta a začína na 1.800 Euro brutto/mesiac. Ak Vás pozícia zaujala, Vaše životopisy zasielajte výlučne cez aplikačný link do 31.3.2023. V prípade otázok kontaktuje: tatiana.kristekova@inter.ikea.com ( People and Culture Manager) alebo tomas.balaz1@inter.ikea.com ( acting Maintenance Manager).