ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

HDF Production Manager

Orla, Województwo Podlaskie แผนกผลิตสินค้า เต็มเวลา
PUBLIC

คำอธิบายลักษณะงาน

Company description

Ikea Orla - producer of ultra thin HDF board, located close to Bielsk Podlaski


Job description

·         Organization & coordination of production in order to provide production orders

·         Cost control on production, searching for improvements in terms of new products & costs

·         Motivation of co-workers to efficiency work providing high quality of producing goods

·         Taking care about good relation in team, identifying the company's goals and share this to the co-workers

·         Synchronization of processes in production lines to ensure optimal use of resources

·         Coordination and control of technologic processes

·         Cooperation with other departments to reach company goals


Qualification

1.     Knowledge of production process in Ikea Orla

2.     Ability of planning & organization of HDF production

3.     Leadership skills

4.     Strong communication skills

5.     Initiative & engagement

6.     Min. 5 years experience in Ikea Orla on position related to the management of co-workers

7.     Good English skills