ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Collaborateur∙trice Recouvrement

Saint-Laurent, Québec แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน พาร์ทไทม์

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

Extensive knowledge of using IT systems and other tools in daily work duties. Good knowledge of functions within the IKEA store and how they contribute to the recovery and quality process. Good knowledge of the IKEA product range. Extensive knowledge of the store's recovery process. Good understanding of merchandising techniques and how to create a commercially attractive As-Is area. Good knowledge of the waste management and sustainabilities principles. Basic understanding on how each workflow within Recovery has an effect on the store profit and loss.

A DAY IN YOUR LIFE WITH US

To contribute to the recovery and quality work in the store. To prevent unnecessary costs to assets and give products a second chance while keeping bottom line profit and sustainability in mind. This is achieved through continuous contribution and optimisation of working methods, processes and tools. To work proactively across functions and support potential improvements regarding the quality associated with IKEA products. To contribute to the KPIs and goals defined in the store business and action plan.

TOGETHER AS A TEAM

Bilingual candidate available to work night and week end. Internal candidate will be considered first