ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Visuel Merchandiser H/F

Thiais, Île-de-France แผนกออกแบบภายในและตกแต่งเชิงพาณิชย์ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

• Higher education in visual merchandising, industrial design or art. • Creative thinking supported by commercial visual competence and a keen eye for aesthetics. • Actively seeking new and improved ways of working simply and cost-efficiently.

A DAY IN YOUR LIFE WITH US

• Contributing to positioning the IKEA store as the first choice for home furnishing in your local market. • Providing home furnishing solutions for a single product or a combination of products to improve people’s life at home. • Demonstrating the uniqueness of the IKEA product range through your visual merchandising competence and display techniques in different store media and activity areas to distance us from the competition. • Securing the use of the store layout to create a good product overview and strong visual impact that facilitates the buying process.

TOGETHER AS A TEAM

Where others see home furnishing products, we see smart solutions to create a better everyday life. With a great deal of passion, imagination and brainstorming we turn colours, textiles and furniture into inspiring environments that excite, engage and convince IKEA visitors that they can do it too!