ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
0 งานที่บันทึกไว้

ยังไม่ได้บันทึกงานไว้

การค้นหาใหม่

ค้นหาตำแหน่งงาน

Teamleader Presales - Family

Arlon, Wallonia แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เต็มเวลา

คำอธิบายลักษณะงาน

WHO YOU ARE

You are focused on customers and you always make the customer the centre of your attentions You are immune to stress and see problems as challenges that deserve the best possible solution. You are passionate about leading and guiding a team with the goal of exceeding the expectations of our customers. You have excellent communication skills and you are able to adapt them to the situation. You hold IKEA values dear and are a role model for your team.

A DAY IN YOUR LIFE WITH US

You create trust in IKEA among our customers by guaranteeing a positive store experience before, during and after their purchase. You optimise the workflow for shopping tools, childcare and welcome at the store entrance on a daily basis. You listen to customers and draw on your knowledge to offer solutions and make decisions. You constantly look for new opportunities to improve the efficiency and future shopping experience of our customers. You motivate, inspire and engage your team to achieve the targets set.

ABOUT THIS WORK AREA

We are the team behind the scenes that ensures our products are available for our customers. As a diverse team of co-workers, we use our expertise in the supply process to maintain the right balance between stock and available space bearing in mind forecasts and orders, so that we are able to offer sufficient articles to our customers at the lowest cost. Do you sometimes ask yourself who finds effective and efficient ways to make our products available to customers? That’s us! Our passion is working together to improve the IKEA customer experience!